Selskabsmeddelelse nr. 6-2019

Konsolidator vækst i omsætning på 53% og vækst i ARR på 48% for første halvår i forhold til 1. halvår 2018

Regnskabsmeddelelse for perioden fra 1. januar til 30. juni 2019.

Highlights

Udrulning af Konsolidators platform og software:

 • Den danske operation, som pt. er den største, udvikler sig i henhold til strategien
 • I henhold til Konsolidators internationaliseringsstrategi er salgs- og markedsføringsaktiviteterne i udlandet øget kraftigt i perioden
 • Et Brexit-scenarie forventes ikke at reducere afsætningen i UK, og de første tilkendegivelser fra kunder og potentielle kunder i UK er positive

Økonomisk vækst:

 • Omsætningen for 1. halvår 2019 udgjorde 2.120 t.kr. i forhold til 1.390 t.kr i 2018 svarende til 53 % vækst
 • Omsætningen i 2. kvartal 2019 udgjorde 1.021 t.kr. i forhold til 713 t.kr. i 2018 svarende til 43 % vækst
 • ARR* udgør 3,2 mio.kr i årlige abonnementsbetalinger pr. 30. juni 2019 (2018: 2,2 mio.kr.) og er en stigning på 48 % i forhold til samme tidspunkt i 2018
 • Vi fastholder vores forventninger til det danske marked i år, men reducerer forventningerne til udlandet for 2019, da ansættelse af kvalificerede sælgere i udlandet har taget længere tid end forventet. Som følge heraf reduceres forventningerne til ARR pr. 31. december 2019 fra 7 mio.kr. til et interval på 5-6 mio.kr., mens EBITDA før engangsomkostninger i forbindelse med børsnoteringen, forventes uændret
 • Tilsvarende forventes omsætningen for 2019 at blive reduceret fra 7,7 mio.kr. til et interval på 5-6 mio.kr. Forventningerne til ARR, omsætning og EBITDA er på 3-års sigt uændrede

             

Organisatorisk vækst:

 • I regnskabsperioden er der ansat 5 nye medarbejdere, der skal styrke salget og markedsføringen af Konsolidator i Danmark og internationalt. Efter regnskabsperioden har Konsolidator ansat 3 nye medarbejdere, der skal styrke markedsføring- og udviklingsaktiviteterne.

* ARR (Annual Recurring Revenue) er baseret på Konsolidators forventninger til abonnementsomsætningen de næste 12 måneder fra de eksisterende kunder.

Om Konsolidator

Konsolidator A/S er påbegyndte udviklingen af softwaren til selskabets platform for fem år siden. Konsolidators aktier blev optaget til handel på Nasdaq First North med første handelsdag den 10. maj. Udbuddet blev overtegnet med 141 % og bruttoprovenuet udgjorde 19,4 mio.kr., og nettoprovenuet udgjorde 17,1 mio.kr.

Konsolidator er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners nøgletal. Konsolidator ønsker at gøre små- og mellemstore koncerners finansielle konsolidering og rapportering nemmere. Den tid koncernerne sparer, og de kvalitetsdata der opnås, når de benytter Konsolidators cloud-baserede værktøj betyder, at koncernerne kan træffe bedre beslutninger og dermed levere højere strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf. +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Finansiel kalender

 • 19. november 2019: 3. kvartal 2019
 • 24. marts 2020: Årsrapport 2019
 • 30. april 2020: Ordinær generalforsamling

Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
www.konsolidator.com

Certified Adviser

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
www.ey.com

 

 

Vedhæftet fil