Copenhagen, Aug. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Prospektet er bl.a. opdateret med regnskabstal fra halvårsrapporten 2019 samt opdaterede afkastskemaer. Derudover reflekterer prospektet, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S fremadrettet yder porteføljepleje i stedet for investeringsrådgivning.

Prospektet er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/ forvalteren BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00 eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør

Vedhæftet fil