Copenhagen, Aug. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapport for Investeringsforeningen BankInvest samt afdelinger heraf, som er optaget til notering på den særlige markedsplads for investeringsforeninger.

Halvårsrapport med beretning, regnskab og nøgletal er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/forvalteren BI Management A/S eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.

Spørgsmål til halvårsrapporten kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets/forvalterens vicedirektør Henrik Granlund på tlf. nr. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen

BankInvests investerings- og kapitalforeninger

Ole Jørgensen
Bestyrelsesformand
 Ingelise Bogason
Næstformand
 Niels Heering
Næstformand


Vedhæftet fil