To Nasdaq Copenhagen

20. august 2019


Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 15. maj 2019

Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 15. maj 2019 for udbud af særligt dækkede obligationer, realkreditobligatiober og obligationer udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2019 og tillæg er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave er den danske udgave den gældende. Basisprospektet med tillæg kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Finansafdelingen, Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen, telefon 44 55 15 21 eller advokat Kristian Ingemann Petersen, telefon 44 55 16 78.

Vedhæftet fil