København, Aug. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nedenstående børsmeddelelse er korrigeret med korrekt angivelse af opdateringer, idet er ikke foreligger et halvårsregnskab.


Opdateret prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Select offentliggøres dags dato.

Prospektet er bl.a. opdateret opdaterede afkastskemaer. Derudover reflekterer prospektet, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S fremadrettet yder porteføljepleje i stedet for investeringsrådgivning.

Prospektet er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos forvalteren BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 210 København Ø, tlf. 77 30 90 00 eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør


Vedhæftet fil