Source: Grønlandsbanken A/S

GrønlandsBANKENs rapport for 1. halvår 2019

Tilfredsstillende halvårsresultat i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKENs resultat før skat i første halvår 2019 lyder på kr. 69,4 mio. mod kr. 68,7 mio. i første halvår 2018. Resultat før skat forrenter primo egenkapitalen efter udbytte med 14,4 % p.a.

Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger udgør tkr. 71.597 mod tkr. 75.688 året før.

Nettorente- og gebyrindtægterne er på tkr. 158.894 mod tkr. 155.504 i samme periode i 2018.

De samlede omkostninger og afskrivninger udgør tkr. 90.175 mod tkr. 82.672 i første halvår 2018.

Kursreguleringerne viser en samlet kursgevinst på tkr. 2.593 mod et kurstab i samme periode sidste år på tkr. 345.

Nedskrivninger på udlån m.v. på tkr. 4.787 ultimo juni 2019 er lavere end i samme periode 2018, hvor nedskrivningerne udgjorde tkr. 6.666. Nedskrivninger og hensættelser udgør 0,09 % af bankens samlede udlån og garantier.

Udlån er øget med kr. 325 mio. i første halvår, og udgør kr. 3,798 mia. ved udgangen af juni måned.

GrønlandsBANKEN har, ved udgangen af 1. halvår 2019, en likviditetsoverdækning på 165,3 %

GrønlandsBANKEN fastholder forventningen til årets resultat før skat i niveauet kr. 130 – 150 mio. kr. mod kr. 140 mio. i 2018.

Vedhæftet fil