Selskabsmeddelelse
21. august 2019
Meddelelse nr. 12/2019

 

Nilfisk, en førende udbyder af professionelt rengøringsudstyr og services, offentliggør selskabets delårsrapport for 2. kvartal 2019.

Højdepunkter for 2. kvartal 2019

 • En svækkelse af de makroøkonomiske forhold i EMEA påvirkede Nilfisks finansielle resultater i 2. kvartal
   
 • Nilfisk realiserede en organisk vækst på -1,1% i den brandede professionelle forretning, negativt påvirket af EMEA og APAC
   
 • I EMEA havde de svækkede makroøkonomiske forhold en negativ indvirkning på det industrielle segment på tværs af regionen samt en negativ indvirkning på den tyske og nordiske forretning generelt. Det førte til en organisk vækst på -1,5%. APAC rapporterede organisk vækst på -4.4% særligt som følge af svag udvikling i Australien, mens Americas rapporterede organisk vækst på 0,4%, positivt påvirket af Latinamerika og Canada
   
 • For den samlede forretning rapporterede Nilfisk en organisk vækst på -4,4%, drevet af Private label (-9,5%) og Consumer (-25,8%), hvor en skuffende højsæson kunne aflæses i resultaterne for højtryksrenserkategorien
   
 • Bruttomarginen steg med 1,3 procentpoint sammenholdt med 2. kvartal 2018 og var totalt 44,1%. Stigningen var drevet af simplificeringsinitiativer
   
 • EBITDA marginen før særlige poster var 15,2% og 12,5% eksklusive påvirkning fra IFRS 16, hvilket er på niveau med 2. kvartal 2018
   
 • Som led i vores simplificeringsstrategi har Nilfisk initieret implementeringen af en ny struktur for selskabets europæiske distributionscentre. Dette for at optimere Nilfisks fremtidige supply chain set-up
   
 • Implementeringen af vores besparelsesprogram forløb som planlagt og konsolideringen af et globalt organisatorisk ‘blueprint’ fortsatte på tværs af markeder og funktioner med henblik på at understøtte fælles processer og arbejdsgange

Forventninger
             

 • Vi fastholder de finansielle forventninger til helåret 2019, der blev annonceret 26. juni 2019 under forudsætning af uændrede økonomiske forhold
   
 • Vi forventer fortsat en flad organisk vækst i den brandede professionelle forretning, en flad organisk vækst i Private label forretningen og en organisk vækst i Consumer forretningen på -10% til -15%. For den samlede forretning forventes en organisk vækst på cirka -1.0%
   
 • Vi forventer fortsat en EBITDA margin før særlige poster i intervallet 11,0% til 11,5% før IFRS 16. Effekten fra IFRS 16 på EBITDA marginen før særlige poster forventes at være positiv med 2,7 procentpoint, og vi forventer derfor en EBITDA margin før særlige poster i intervallet 13,7% til 14,2%

             

Kommentar
 

Administrerende direktør i Nilfisk, Hans Henrik Lund, udtaler:

“Vi er skuffede over vores salgsudvikling i andet kvartal af 2019. Vi havde modvind på en række nøglemarkeder, særligt som følge af de svækkede makroøkonomiske forhold i EMEA, og det havde en negativ indvirkning på væksten i vores forretning. Det har derfor været vigtigt for os at træffe foranstaltninger med henblik på at reducere vores faste omkostninger, prioritere vores investeringer og fokusere på cash flow-generering, sideløbende med at vi fortsat har fuld tiltro til den strategiske retning og Nilfisks potentiale”.


Telekonference
Nilfisk afholder en telekonference i dag kl. 10.00. På investor.nilfisk.com findes et link til telekonferencen. Præsentationsmaterialer er tilgængelige forud for telekonferencen.

For at deltage, ring fra
Danmark: +45 32 72 80 42
UK: +44 (0)44 571 8892
US: +1 631 510 7495

Konferencekode: 9551679
Link til webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/9fdohwdu
  

Kontakt

Investor Relations
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
T: +45 2128 5832  

Media Relations
Louise Refsgaard Klinge
Global Media Relations
T: +45 2067 0833

Vedhæftede filer