Siili Solutions Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 21.8.2019 kello 10.00

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Luhtaniemi, Timo
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20190819133525_13
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-16
Instrumentti tyyppi: JOHDANNAINEN
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 416 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 416 Keskihinta: 0.00 EUR