Bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2019.

Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev i 1. halvår 2019 præget af, at markedsrenterne globalt viste en faldende tendens. Renten på såvel de korte som lange amerikanske statsobligationer faldt med ca. 0,75 procentpoint, ligesom udviklingen på europæiske lange statsobligationer viste et faldende renteniveau på ca. 0,6 procentpoint. Efter den negative udvikling i 4. kvartal 2018 rettede kurserne på globale aktier sig i første halvår 2019, trods faldende indtjeningsforventninger.

På den baggrund leverede foreningens afdelinger positive afkast i 1. halvår. Afkastene i foreningens afdelinger var generelt set højere end ledelsens forventninger primo året.

Halvårsrapporten kan findes på foreningens hjemmeside investin.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på telefon 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Vedhæftede filer