Fondbørsmeddelelse nr. 12/2019

LEI kode 213800BGF1TQB5M6PH65


Regnskabet for perioden 1. januar – 30. juni 2019 er kendetegnet ved: 

  • Resultat før skat udgør 18,3 mio. kr. og efter skat 15,4 mio. kr.
  • Højt aktivitetsniveau, herunder en god opstart af bankens nye afdeling i Rønnede
  • Udlånsstigning på 4 % svarende til 58,9 mio. kr.
  • Stigende basisdrift, der udgør 18,5 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån mv. på 4,6 mio. kr.
  • Positiv kursregulering på 4,4 mio. kr.
  • Bankens resultatforventninger præciseres fra intervallet 28 – 35 mio. kr. til et resultat på mellem 30 – 35 mio. kr.
  • Banken kapitalgrundlag (uden indregning af periodens overskud) udgør 389,4 mio. kr. svarende til 18,3 % af bankens risikovægtede poster
  • Individuelt kapitalbehov på 10,6 % og kapitalmæssig overdækning efter buffer- og NEP-krav på 4,1 %-point svarende til 87,8 mio. kr.
  • Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 338,6 % (minimumskrav 100 %)

Vedhæftet fil