I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdt i Harboes Bryggeri A/S den 21. august 2019 skal det oplyses, at der efterfølgende blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Søren Stampe som formand.

Bestyrelsen ser herefter ud som i vedlagte præsentation.

Vedhæftet fil