Fondsbørsmeddelelse nr. 147/2019
22.august  2019

Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Selskabsmeddelelse – Delårsrapport 30.06.2019

Perioden i overskrifter

  • Selskabet realiserede i 1. halvår 2019 et  resultat før skat på 80,6 mio.
  • Værdiregulering af investeringsejendomme udgør 45,2 mio. DKK.
  • Omsætning på 81,6 mio. DKK mod 81,8 mio. DKK i 2018.
  • Resultat af primær drift (EBIT) på 50,0 mio. DKK er uforandret.
  • Finansielle omkostninger falder med 2,2 mio. DKK efter låneomlægning i 2018.
  • Resultat før skat og værdireguleringer af ejendomme 35,3 mio. DKK mod 33,4 mio. DKK i 2018.
  • Investeringsejendomme andrager 2.564 mio. DKK
  • Egenkapital 1.009 mio. DKK.
  • Forventninger til årets resultat før kurs-og værdireguleringer fastholdes på 62 til 76 mio. DKK.
   Udvikling i %
   1. halvår 2018
RESULTATOPGØRELSE1. halvår 20181. halvår 20191. halvår 2019
Beløb i 1.000 DKK   
 

Omsætning
   81.853   81.673  

-0,2%
 

Driftsomkostninger
   
-23.811
 
 -24.662
 

3,6%
 

Bruttoresultat
   58.042   57.011  

-1,8%
Bruttomargin70,9%69,8% 
 

Salgs-og adm.omkostninger
   -7.653 
 -6.915
 

-9,6%
 

Resultat af primær drift
   50.389   50.096 -
0,6%
(overskudsgrad primær drift)61,6%61,3% 
 

Finansielle poster netto
 
-16.965
 
-14.769
 

-12,9%
Resultat før skat og værdireguleringer  33.424   35.327  

5,7%
    
Andre nøgletal   
 

Aktiver i alt
  2.475.992  2.590.558 
 

Egenkapital
   881.897  1.009.140 
Soliditet35,6%39,0% 
LTV (realkredit/vurdering)51,5%51,0% 

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Mobil + 45 40 74 24 29

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt på større nordtyske byer.


Vedhæftede filer