København Ø, Aug. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S (”Selskabet”) forventer – i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelsen i pkt. 5.1 i selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer – at beslutte at forhøje Selskabets kapital i 4. kvartal 2019.

De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00

Med venlig hilsen


BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør