Indgangen til 2019 var ikke den gunstigste efter et Q4 i 2018, der var en kedelig mundfuld for en investor. Heldigvis viste de første måneder i 2019 sig fra deres allerbedste side og var dermed medvirkende til at tabene i 2018 hurtigt blev genvundet.

De positive takter er mere eller mindre fortsat i resten af 1. halvår og vi kan se tilbage på nogle af de bedste afkast i meget lang tid.

Samlet har vi i årets første seks måneder opnået et resultat på 1.494 mio. kr. mod et resultat på 226,4 mio. kr. i samme periode sidste år.  

Vi har i løbet af årets første seks måneder fået tilgang af netto 94 mio. kr. nye midler mod 573 mio. kr. i samme periode i 2018. I januar 2019 udbetalte vi 439 mio.kr. i udbytter til vore investorer. Den samlede formue udgør nu 14.379 mio.kr. mod en formue på 13.221 mio.kr. ultimo 2018.


Rapporten kan downloades på foreningens hjemmeside handelsinvest.dk.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.


Med venlig hilsen


Henrik Kragh

Administrerende direktør