Bestyrelsen i SP Group A/S (SP Group) har i dag besluttet at udvide og forlænge tilbagekøbet af egne aktier i overensstemmelse med bemyndigelsen givet på den ordinære generalforsamling den 27. april 2017.


Aktietilbagekøbsprogrammet blev offentliggjort i Selskabsmeddelelse nr. 14/2019 af den 27. marts 2019.


SP Group besidder 222.299 stk. egne aktier à nominelt DKK 2 svarende til 1.95 % af SP Groups aktiekapital pr. 22. august 2019.


Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er afdækning af eksisterende warrantprogrammer.


Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 11. april 2019 til og med den 31. december 2019, og forlænges nu til og med den 10. april 2020. Aktietilbagekøbsprogrammet er iværksat efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.


SP Group har indgået aftale med Jyske Bank A/S (Jyske Bank) om, at Jyske Bank fungerer som finansiel rådgiver og Lead Manager af tilbagekøbsprogrammet. Jyske Bank træffer sine handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra SP Group.

Vedhæftet fil