Koncernomsætningen udgjorde 335,3 mio.kr. mod 337,1 mio.kr. fra de fortsættende aktiviteter i samme periode sidste år, og primært resultat udgjorde -31,3 mio.kr. mod 25,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Udviklingen i primært resultat kan hovedsageligt tilskrives F.C. København & Stadion. 

Resultat af transferaktiviteter udgjorde i 1. halvår 2019 -17,1 mio.kr. (1. halvår 2018 +34,5 mio.kr.). Udviklingen kan hovedsageligt henføres til lavere avance fra salg af kontraktrettigheder.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de seneste udmeldte forventninger for 2019. En omsætning i niveauet 760 til 810 mio.kr. og et resultat før skat på 60 til 75 mio.kr.

Vedhæftet fil