LR Realkredit fik et overskud før skat på 224 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod 43 mio. kr. i samme periode af 2018. Resultatforbedringen skyldes primært fremgang i beholdningsindtjeningen. 

Halvåret har været præget af stor konverteringsaktivitet.

Som tidligere offentligjort indgik ejerne af LR Realkredit A/S den 11. april 2019 aftale med Nykredit Realkredit A/S om at sælge samtlige aktier i selskabet for 2,6 mia. kr. Salget er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samt Finanstilsynets godkendelser.


Eventuelle spørgsmål til halvårsrapporten kan stilles til adm. direktør Carsten Wiggers 33420830. 

 

Vedhæftet fil