Halvårsrapport 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager

(selskabsmeddelelse 2019/6)

Bestyrelsen har den 22. august 2019 behandlet og vedtaget halvårsrapporten for 2019.

Halvårsrapporten med beretning, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.portfoliomanager.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, att.: Lars Louw Pedersen på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen PortfolioManager

Lars Louw Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil