Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 22. august d. å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 1. halvår 2019 for foreningen. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.stockrateinvest.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
for Investeringsforeningen StockRate Invest

Vedhæftet fil