I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser DLR Kredit A/S hermed om udtrækninger (CK95) pr. fredag den 23. august 2019. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Udtrækningen foretages efter den nye udtrækningsmodel på danske obligationer, jf. https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=660805&lang=da. Dette betyder, at meddelelsen ikke indeholder oplysninger om cirkulerende mængde og udtrækningsprocent.

Spørgsmål kan rettes til Direktør / Managing Director Pernille Lohmann, tlf. 33 46 08 74.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil