Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


23. august 2019


Vestjysk Bank A/S udsteder ny supplerende kapital (Tier 2)

Vestjysk Bank A/S har dags dato udstedt ny supplerende kapital på DKK 125 mio. med en løbetid på 10 år. Den supplerende kapital kan af Vestjysk Bank A/S, med Finanstilsynets tilladelse, indfries til kurs 100 efter 5 år.

Den supplerende kapital har en fast kuponrente de første 5 år på 3,75% og derefter en variabel halvårlig kuponrente svarende til CIBOR6-satsen med tillæg af et uændret kreditspænd. 

Den supplerende kapital udstedes med valør 28. august 2019 og sker som meddelt i selskabsmeddelelse den 30. juli 2019 i forbindelse med indfrielse af bestående supplerende kapital på DKK 150 mio.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 96 63 21 04.

 

Vestjysk Bank A/S

Jan Ulsø Madsen

Adm. bankdirektør

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk