Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       23. august 2019
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Opdaterede prospekter i Investeringsforeningen C WorldWide

Investeringsforeningen C WorldWide har i dag offentliggjort opdaterede prospekter for foreningens syv afdelinger. Disse prospekter kan findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk.

Prospekterne er for alle afdelinger opdateret på følgende måde:

Årsrapport
Indirekte handelsomkostninger er opdateret.

Formue

Dette afsnit er opdateret med aktuelle formueværdier.

Ansvar, Fastholdelse af risikoprofil, Daglig ledelse og administration af foreningen,
Formidling og markedsføring samt Navne og adresser
Disse afsnit er opdateret med en fra C WorldWide Fund Management A/S til
C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.
Direktionen er ligeledes ændret til Henrik Brandt.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide


Henrik Brandt
Direktør

 

Vedhæftet fil