Lars Ravn Bering, VP, Business Development, har i dag købt 1.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 246,00 svarende til DKK 246.000,00.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede skema.

Vedhæftet fil