I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af transaktioner, som PARKEN Sport & Entertainment A/S har modtaget fra nedenstående personer.

 Navn  Hans Jacob Carstensen
 Årsag  Hans Jacob Carstensen er medlem af
  bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S
 Udsteder  PARKEN Sport & Entertainment A/S
 Fondskode  DK0010237643
 Betegnelse  Aktier 
 Transaktion  Køb
 Handelsdato  23. august 2019
 Marked  NASDAQ Copenhagen A/S
 Antal, stk.  1.500
 Kursværdi i DKK  161.483,50

Vedhæftede filer