København, 24. august 2019

 

Santa Fe Group A/S og selskabets finansieringspartner, Proventus Capital Partners (Proventus), indgik en aftale i form af et term sheet den 28. marts 2019, som justerede den oprindelige finanseringsaftale (jfr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2019)

Proventus har i et brev rejst påstand om at Santa Fe Group A/S har brudt en betalingsforpligtelse under den oprindelige låneaftale. Forfaldsdatoen for den betaling blev udskudt til den 1. april 2020 i det aftalte term sheet dateret 28. marts 2019.

Proventus har derudover rejst påstand om at Santa Fe Group A/S har brudt en- eller flere vilkår og oplysningsforpligtelser under dette term sheet.

Santa Fe Group A/S er ikke enig heri, og er af den opfattelse at selskabet har levet op til de aftalte vilkår og forpligelser. Selskabet anerkender ikke eksistensen af noget brud herpå.

Hvis der, som påstået af Proventus, var brud betalingsforpligtelser under den oprindelige låneaftale, eller på lånevilkår og oplysningsforpligtelser i henhold til det aftalte term sheet, ville dette udgøre en misligholdelse (’event of default’) og give Proventus retten til at kalde lånet. Santa Fe Group A/S har ikke modtaget informationer om at Proventus har intentioner om at kalde lånet.

Selskabet har kontinuerligt arbejdet tæt og kollaborativt sammen med Proventus omkring udviklingen og implementeringen af en restruktureringsplan for selskabet. Den første fase af denne plan har været under implementering siden april 2019 og har leveret de forventede resultater. Denne første fase forventes afsluttet inden udgangen af 2019. Den anden fase er mere omfattende, og afhænger af at vi får etableret en længerevarende finansiering til at sikre en tilstrækkelig likvidtet i den indledende implementeringsfase.

Selskabet har været i dialog med Proventus om en længerevarende finanseringsaftale siden juli 2019. Det formelle brev, selskabet nu har modtaget fra Proventus, tolker selskabet som udgørende en betydelig risiko for de fortsættende forhandlinger og for opnåelsen af en længerevarende finansieringsaftale med Proventus.

 

Med venlig hilsen

Santa Fe Group A/S

 

For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, Group CEO, tel. +44 20 3691 8300, e-mail martin.thaysen@santaferelo.com

Christian Møller Laursen, Group CFO, tel. +44 20 8963 2514, e-mail Christian.laursen@santaferelo.com

Pressehenvendelse til Morten Jeppesen, tel. +45 5385 0770

 

 

 

Vedhæftet fil