Til NASDAQ Copenhagen A/S                                                                     30. august 2019
                                                                                                            Meddelelse nr. 97/2019

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S

Den 30. august 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S. Carsten Tirsbæk Madsen fratræder som medlem af bestyrelsen og bestyrelsesformand. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at vælge direktør Lars Waalen Sandberg som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af bankdirektør Niels Erik Jakobsen, direktør Lars Waalen Sandberg, bankdirektør Per Skovhus, bankdirektør Peter Schleidt samt Kim Henriksen og Steen Brastrup Clasen, begge valgt af medarbejderne. På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Erik Jakobsen som formand og Lars Waalen Sandberg som næstformand.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

Niels Erik Jakobsen
Bestyrelsesformand