Sparinvest S.A. offentliggør opdateret appendix til prospektet for Sparinvest SICAV.

Der er foretaget følgende opdatering af appendix

  • korrektion af andelsklasser som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S

Det nye appendix er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk  

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Richard Jacqué, tlf.nr. +352 26 27 47 36.


Med venlig hilsen

Richard Jacqué
Direktør, Sparinvest S.A.

Vedhæftet fil