Nørresundby, den 10. september 2019
Selskabsmeddelelse nr. 48/2019


I henhold til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 skal ledende medarbejdere og disses nærtstående indberette deres transaktioner med RTX-aktier til RTX og til Finanstilsynet. RTX offentliggør hermed en modtaget indberetning.


Vedhæftet fil