Til Nasdaq Copenhagen A/S

11. september 2019    


Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2019

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2019 med senere tillæg udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serier 01E og 01I fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2019 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

ISINKapitalcenterValutaKuponAfvikling lånesideUdløb
DK0009525164E (SDO)DKK-0,50%Annuitet01-10-2030
DK0009525594I (RO)DKK 0,50%Annuitet01-10-2050

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66, Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14 eller Lars Boe på telefon 44 55 54 28.

Vedhæftet fil