På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslaget fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. a vedtaget.

Til behandling var forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og vedtægtsændring i forbindelse hermed.

Da mindre end 90% af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af forslaget vedrørende nedsættelse af bankens aktiekapital.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker ved separat selskabsmeddelelse, samt ved offentliggørelse på bankens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil