Selskabsmeddelelse nr. 8/2019

Delårsrapport for 3. kvartal 2018/19   

(perioden 1. november 2018 – 31. juli 2019)

Forventningerne til regnskabsåret 2018/19 fastholdes


Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2018/19.

Resumé:

  • I de 3 første kvartaler af regnskabsåret 2018/19 blev ordretilgangen blev 204,2 mDKK (178,2 mDKK). I 3. kvartal blev ordretilgangen 72,3 mDKK (96,2 mDKK).
  • Ordrebeholdning pr. 31. juli 2019 blev 83,1 mDKK (71,4 mDKK).
  • Nettoomsætningen blev 173,0 mDKK (156,9 mDKK). I 3. kvartal blev omsætningen 60,8 mDKK (48,4 mDKK).
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev -40,1 mDKK (5,9 mDKK). I 3. kvartal blev resultat af primær drift (EBIT) -3,1 mDKK (-4,9 mDKK).
  • Resultatet før skat blev -37,3 mDKK (8,2 mDKK). I 3. kvartal blev resultat før skat -2,3 mDKK (-4,2 mDKK).
  • Resultat efter skat for fortsættende aktiviteter blev -29,1 mDKK (6,4 mDKK).

Resultatet for de første 3 kvartaler af 2018/19 var negativ påvirket af et samlet tab på en projektkontrakt med vindmølleproducenten Senvion med 26 mDKK. Roblon har indgået en standstill aftale med Senvion, hvori Senvion anerkender fremsatte krav svarende til 3,6 mUSD (ca. 24,0 mDKK) mod, at Roblon undlader at igangsætte yderligere juridiske tiltag frem til den 4. oktober 2019. Hvad den indgåede aftale materialiserer sig i for Roblon er fortsat forbundet med så stor usikkerhed, at ledelsen ikke har indregnet ovenstående accepterede krav i forventninger til 2018/19.

Endvidere er resultatet i de første 3 kvartaler påvirket af en ikke tilfredsstillende lønsomhed i FOC produktgruppen som følge af et ugunstigt produktions-setup . Der er identificeret og igangsat initiativer, som forventes at bidrage til væsentlige lønsomhedsforbedringer over de næste 6-12 måneder.

Udviklingen i produktmix har påvirket Roblons resultat før skat negativt for regnskabsårets første 9 måneder, mens produktmix i 3. kvartal 2018/19 har haft en positiv påvirkning.
                       
Ledelsen forventede for 3. kvartal 2018/19 en omsætning i niveauet 69 mDKK og et resultat i niveauet 0 mDKK. Den lavere realiserede omsætning skyldes enkelte ordrer, som ikke kunne effektueres på grund af global mangel på en kritisk råvare. Roblon har henover juli og august måned tilvejebragt de nødvendige mængder af denne råvare.

                   

Forventninger til 2018/19

Efter 3 kvartaler af regnskabsåret 2018/19 fastholder ledelsen sine forventninger til helåret 2018/19. Ledelsen forventer således fortsat en omsætning i niveauet 270 mDKK (221,8 mDKK) og et resultat før skat på minus 20 mDKK (9,6 mDKK).

Ledelsen forventede i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet for 2018/19 en omsætning for 4. kvartal i niveauet 88,8 mDKK og et resultat i niveauet 15 mDKK. Ledelsens reviderede forventninger til 4. kvartal er en omsætning i niveauet 97 mDKK og et resultat før skat på 17,3 mDKK. Den forventede omsætning for 4. kvartal på 97 mDKK er afdækket med ca. 83 mDKK af den aktuelle ordrebeholdning ved udgangen af august 2019 til afvikling i kvartalet tillagt realiseret omsætning for august 2019. De resterende ca. 14 mDKK forventes opnået ved løbende ordreoptag i september og oktober og primært i FOC produktgruppen.

Frederikshavn, den 11. september 2019

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                                                     Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                                                         Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Vedhæftet fil