Investeringsforeningen Lån & Spar Invest har dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Bestyrelsens forslag om, at de fire passivt forvaltede afdelinger: Danske Aktier Basis, Danske Aktier Basis Akkumulerende, Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende omdannes til afdelinger, der har til formål at følge et aktieindeks, jf. lov om investeringsforeninger mv., § 149, blev vedtaget.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til direktør Niels Erik Eberhard på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Lån & Spar Invest