Copenhagen, Sept. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdateret Central Investorinformation (CI) for USA Large Cap Aktier A i Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.


Dokumentet er opdateret med ændret risikoklasse fra 5 til 6 for USA Large Cap Aktier A.

Dokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør