Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal aktier Gennemsnitslig købspris Værdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 48.250 105,77 5.103.360
6. september 2019 250 116,00 29.000
9. september 2019 350 115,00 40.250
10. september 2019 100 113,00 11.300
11. september 2019 410 114,00 46.740
12. september 2019 450 114,00 51.300
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 49.810 106,04 5.281.950


Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 49.810 egne aktier, svarende til 1,87% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.


I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.


Med venlig hilsen


Torben Schultz

Adm. direktør


For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag


Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

250                FED.CO           116.00           20190906 10:19:23.074991                       XCSE


350                FED.CO           115.00           20190909 10:51:25.205637                       XCSE


100                FED.CO           113.00           20190910 12:39:10.284604                       XCSE


410                FED.CO           114.00           20190911 10:22:24.721301                       XCSE


450                FED.CO           114.00           20190912 13:13:50.693328                       XCSE

Attachment