Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 30. september 2019 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.

 

./. Dagsorden og vedtægtsforslag med ændringer markeret.

Attachments