I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Søren Boe Mortensen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier.

Se vedhæftede indberetning.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf.nr. 35 47 76 61.

Vedhæftet fil