Nørresundby, den 13. september 2019
Selskabsmeddelelse nr. 49/2019


Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 31 fra den 20. juni 2019 besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, kaldet ”Safe Harbor”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 20 mio. i perioden fra den 1. august 2019 til 31. december 2019.

Følgende transaktioner er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fra 6. september 2019 til 12. september 2019:

 Antal aktierGennemsnitlig købsprisVærdi af
programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 23.850 165,25 3.941.286
6. september 2019 500 170,60 85.300
9. september 2019 2.000 167,06 334.120
10. september 2019 1.000 168,48 168.480
11. september 2019 1.000 169,02 169.020
12. september 2019 800 168,13 134.504
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 29.150 165,79 4.832.710

Efter ovennævnte transaktioner ejer RTX 451.676 egne aktier, svarende 5,05% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 8.942.838 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i bilaget vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

Vedhæftet fil