Selskabsmeddelelse


Selskabsmeddelelse nr. 24/2019
                                                                                                                                          


BankNordik undersøger muligheden for udstedelse af Tier 1 kapital

BankNordik har som led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur besluttet at undersøge muligheden for at udstede ny hybrid Tier 1 kapital på 100-150 mio. kr.

I forbindelse hermed har BankNordik givet Nordea Bank Abp mandat til at foretage sonderinger i markedet samt arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, at forestå udbudsprocessen i samarbejde med banken.Yderligere oplysninger:
Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348
Carl Herup Olsen, Investor Relations, tlf. (+298) 230 467


BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt for over 100 år siden på Færøerne, har samlede aktiver på 17,7 mia. kr. og 390 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.