logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp avtalar om ny återbetalningsplan med Kreos

Pressmeddelande, Helsingfors 13 september 2019 kl. 15.00 (EEST)

Nexstim Abp avtalar om ny återbetalningsplan med Kreos

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), ett företag inom neuromodulering som tagit fram och marknadsför en banbrytande teknik för hjärnstimulering för individanpassad behandling av egentlig depression, meddelar att det har avtalat om en ny avbetalningsplan för lån med Kreos Capital V (UK) Limited (”Kreos”). Enligt avtalet som godkändes i dag ska Nexstim betala Kreos två frivilliga extra amorteringar på 600 tusen euro. Den första betalningen görs i september 2019 och den andra i november 2019.

Nexstim och Kreos har kommit överens om att återbetala på lånet i förtid för att uppnå en bättre balans i Nexstims skuldsättningsgrad och minska skuldsaldot till under 2 miljoner euro före utgången av 2019. Extraamorteringarna minskar på de månatliga inbetalningarna till Kreos enligt den tidigare avbetalningsplanen, medan lånets löptid förblir oförändrad och går ut i december 2021. De övriga villkoren för lånet från Kreos följer det tidigare avtalet, det vill säga det utestående lånet har en årsränta på 10,75 procent, och inga ändringar har gjorts i villkoren för de teckningsrätter som tilldelats Kreos.

Bolaget uppskattar att dess rörelsekapital räcker till första kvartalet 2020. Uppskattningen bygger på en konservativ avkastningsprognos och kostnadsberäkning och tar hänsyn till bolagets kassa och bank. Dessutom utgår uppskattningen från att bolaget kan uppfylla de överenskomna villkoren för det nya låneavtalet med Kreos Capital V (UK) Limited (”Kreos”) och att inga betalningsdröjsmål eller väsentliga negativa ändringar inträffar som skulle berättiga Kreos att säga upp lånet i förtid. I det fall att bolaget inte kan uppfylla de överenskomna villkoren och det uppstår betalningsdröjsmål eller negativa ändringar enligt ovan så att Kreos säger upp lånet kommer rörelsekapitalet enligt bolagets beräkningar att ta slut i november 2019.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: ”De nu överenskomna avbetalningarna till Kreos ingår i vår långsiktiga finansieringsstrategi. Lägre månatliga betalningar ger oss ett sundare kassaflöde med tanke på framtiden. Vi fortsätter bedömningarna av olika finansieringsmöjligheter och strategiska alternativ för våra verksamheter. En potentiell finansieringskälla i oktober–november 2019 är intäkter från att teckningsoptioner som gavs ut vid aktieemissionen i april 2019 utnyttjas.”

Aris Constantinides, General Partner på Kreos Capital, kommenterade så här: ”Vi kommer att fortsätta stödja Nexstim med kommersialiseringen av NBT®-system för egentlig depression, som för närvarande är Nexstims viktigaste strategiska fokusområde.”

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga