Í 37. viku 2019 keyptu Hagar hf. 171.533 eigin hluti fyrir kr. 6.912.780 eins og hér segir:

Dags. Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir eftir viðskipti
10.9.2019 13:30 171.533 40,30 6.912.780 11.985.433
Samtals 171.533 6.912.780

Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 28. júní 2019, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 27. júní 2019.

Endurkaupaáætluninni er nú lokið en Hagar hafa keypt samtals 11.985.433 hluti í félaginu sem samsvarar 9,88% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 499.999.986 sem samsvarar 100% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir. Hagar eiga nú samtals 0,99% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.213.333.841.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mátti heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki yrðu keyptir fleiri en 121.333.384 hlutir. Áætlunin var í gildi til 9. júní 2020, eða fram að aðalfundi félagsins 2020, nema ef skilyrði um hámarkskaup yrði uppfyllt fyrir þann tíma. Gildistími áætlunarinnar er því liðinn. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf voru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.