Den 2. september 2019 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8 af 27. august 2019. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. november 2019 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 30 millioner kroner, dog maksimalt 106.397 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.


Handelsdag Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
I alt seneste meddelelse 22.000 243,2385 5.369.845,40
6: 9. september 2019 4.000 243,6250 974.500,00
7: 10. september 2019 9.100 241,2747 2.195.599,77
8: 11. september 2019 10.000 239,9000 2.399.000,00
9: 12. september 2019 10.000 240,4115 2.404.115,00
10: 13. september 2019 10.000 238,9775 2.389.775,00
I alt akkumuleret i uge 37 43.100 240,4406 10.362.989,77
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet  65.100 241,6718 15.732.835,17


Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.  
  

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, tlf. 8744 2222.

Vedhæftede filer