Usikkerhed om prisfastsættelse på baggrund af opkøbstilbud i en canadisk ejendomsaktie, der først noteres fra kl. 14.30.