Totalbanken A/S har den 16. september 2019 modtaget storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om Kapitalmarkeder § 38, om at Network Capital Group Holding A/S dags dato har solgt aktier i Totalbanken A/S, således at der samlet ejes under 5,00 % af selskabskapitalen.

Attachment