Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange                                                                      
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato      17. september 2019


Indberetningspligtiges transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier

Ringkjøbing Landbobank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.


Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Vedhæftet fil:
Indberetningsskemaer

Vedhæftede filer