Der kan igen beregnes indre værdi for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest.