Selskabsmeddelelse nr. 29 – 2019
København, 17. september 2019


GreenMobility A/S udsteder warrants


Bestyrelsen i GreenMobility A/S, CVR-nr. 35 52 15 85, (”Selskabet”) har besluttet at indføre et warrant program i Selskabet med det formål:

  • At sikre, at aktionærer, bestyrelse, direktion og medarbejdere i Selskabet og datterselskaber har ensrettede interesser, og at alle gør en særlig indsats for værdiskabelsen i Selskabet og datterselskaber.
     
  • At fastholde bestyrelse, direktion og medarbejdere i Selskabet og datterselskaber.

Warrant programmet omfatter alle medarbejdere, herunder direktion, i Selskabet og datterselskaber, der er i en uopsagt stilling, og alle medlemmer af Selskabets bestyrelse. Personer omfattes af warrantprogrammet efter 6 måneders ansættelse eller bestyrelseshverv.

Warrantprogrammet omfatter én årlig tildeling af warrants pr. person omfattet af warrantprogrammet, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

Ved tildelingen i 2019 (oktober 2019) får alle medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion samt alle medarbejdere, der er i en uopsagt stilling og har været ansat i Selskabet i mindst 6 måneder, tildelt warrants. Det forventes, at der samlet udstedes 35.400 stk. warrants, der giver ret til tegning af nominelt DKK 13.760 aktier i Selskabet.

Udnyttelseskursen for warrants fastsættes som følger:

  • Hvis tildelingsdatoen er 1. januar, udgør udnyttelseskursen gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets aktier på NASDAQ First North Copenhagen i december måned i det umiddelbart foregående kalenderår.
     
  • Hvis tildelingsdatoen er 1. juli, udgør udnyttelseskursen gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets aktier på NASDAQ First North Copenhagen i juni måned samme kalenderår.

Udnyttelseskursen for de warrants, der tildeles i oktober 2019 er fastsat til DKK 89,88 (angivet som DKK pr. aktie à nominelt DKK 0,40), hvilket udgør gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets aktier på NASDAQ First North Copenhagen i perioden 12. august 2019 – 13. september 2019 (begge dage inklusive). Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie à nominelt DKK 0,40.

På baggrund af en udnyttelseskurs på DKK 89,88 pr. aktie og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 28,40 baseret på en rentesats på 0,00% og en volatilitet af Selskabets aktier beregnet til 30,00%.

De warrants der tildeles i oktober 2019 kan tegnes i perioden 17. – 25. oktober 2019 (begge dage inklusive). Warrantmodtagerne skal ikke betale vederlag for at tegne warrants.

Warrants kan kun udnyttes i udnyttelsesperioden. Udnyttelsesperioden løber fra 2 år – 5 år efter tildelingsdatoen. For de warrants der udstedes nu, er udnyttelsesperioden fra den 17. oktober 2021 – 16. oktober 2024.

I udnyttelsesperioden kan warrants udnyttes fire gange om året i et tre-ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af Selskabets årsrapport henholdsvis delårsrapporter (henholdsvis 3, 6 eller 9 måneder).

Den foreslåede tildeling af warrants til bestyrelse og direktion er betinget af, at Selskabets generalforsamling godkender (i) en ændring af bemyndigelsen til udstedelse af warrants i vedtægternes pkt. 4.1, (ii) en ændring af Selskabets vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning og (iii) tildeling af warrants til bestyrelsen. Med henblik herpå er der i dag indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse den 16. oktober 2019.

Såfremt alle warrants tegnes, vil bestyrelsen herefter kunne udstede yderligere 97.933 warrants i henhold til bemyndigelsen til udstedelse af warrants i pkt. 4.1 i Selskabets vedtægter svarende til en forhøjelse af selskabets aktiekapital på op til nominelt DKK 39.173,20.


Yderligere oplysninger:
Henrik Isaksen, adm. direktør, tlf. 4059 4000
GreenMobility A/S, Landgreven 3, 1301 København K, CVR: 35521585, www.greenmobility.com 

Certified Adviser
NORDEN CEF ApS
John Norden
Kongevejen 365, DK-2840 Holte
+45 2072 0200
jn@nordencef.dk


GreenMobility tilbyder den moderne byboer enkel, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delebybiler, som brugerne har adgang til via GreenMobility app’en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i København, og 250 biler i Oslo i samarbejde med VY. Flere end 65.000 personer har tilmeldt sig GreenMobility.

Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for delebiler i storbyer, der efterspørger grøn transport til sine borgere, så behovet for personbiler mindskes. GreenMobilitys ambition er at være blandt de førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.

Attachment