Nørresundby, den 17. september 2019
Selskabsmeddelelse nr. 50/2019


I henhold til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 skal ledende medarbejdere og disses nærtstående indberette deres transaktioner med RTX-aktier til RTX og til Finanstilsynet. RTX offentliggør hermed en modtaget indberetning.

Vedhæftet fil