18. september 2019
Selskabsmeddelelse nr. 60/2019

Alm. Brand – Udnyttelse af optioner  

Offentliggørelse af selskabets halvårsrapport 2019 i selskabsmeddelelse nr. 52/2019 udløste en udnyttelsesperiode for aktieoptioner udstedt i september 2015 og september 2016.

Ved handelsvinduets udløb har indehavere af aktieoptionerne udnyttet henholdsvis 140.332 og 77.723 aktieoptioner og derved fra Alm. Brand A/S erhvervet et tilsvarende antal aktier til henholdsvis kurs 29,89 og 44,28. Alm. Brand A/S har som følge heraf afhændet egne aktier erhvervet i forbindelse med optionernes udstedelse for 7,63 mio.kr.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf. nr. 35 47 76 61.


Vedhæftet fil