Som Arrangør skal Nordea Bank Abp på vegne af KommuneKredit som Udsteder meddele, at ordinær indfrielse af KommuneKredit Europæiske Aktier 2019 (DK0030343801) sker den 20. september 2019.

Beregningsagenten (Nordea Bank Abp) har opgjort Indfrielseskursen til kurs 115,01.

Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet, der blev offentliggjort 30. juni 2014.

Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Martin Eggan Sørby, Nordea Markets, telefon 33 33 1984.

Vedhæftet fil