SELSKABSMEDDELELSE NR. 171
 

I henhold til EU-forordning 596/2014, artikel 19, skal ChemoMetec A/S meddele om bestyrelsesmedlemmer, direktionens og disses nærtståendes handel med aktier i ChemoMetec A/S. Oplysningerne i nedenstående oversigt er baseret på de nævnte personers indberetning til ChemoMetec A/S.

Navn:  Michael Eising 
 Årsag:CEO
 Fondskode:DK0060055861
 Transaktionens art:    Salg af aktier
 Transaktionssted:Uden om Nasdaq OMX Copenhagen
 Handelsdato:18. september 2019
 Antal aktier:325.000 stk.
 Kursværdi DKK: DKK 154,30 pr. aktie

ChemoMetec A/S kan endvidere oplyse, i henhold til § 38 i lov om kapitalmarkeder og selskabslovens § 55, at Michael Eising´s beholdning af aktier i ChemoMetec A/S er nedbragt til under 5% af aktiekapitalen. Michael Eising´s aktiebeholdning udgør herefter nominelt 569.998 stk. svarende til 3,28% af aktiekapitalen.


Eventuelle henvendelser:

Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020

Vedhæftet fil